Wiskunde 1 (2006-2007)

We slaan je niet om de oren met theoretische stellingen of afleidingen, maar spitsen ons toe op het gebruik van wiskunde in toepassingen en oefeningen. Je begint met een herhaling van de belangrijkste algebraïsche bewerkingen: machten en wortelvormen, ontbinden in factoren, breuken, volgorde van bewerkingen en werken met SI-eenheden. Daarna worden reële functies herhaald: naast belangrijke begrippen maak je kennis met veeltermfuncties, rationale, irrationale, logaritmische, exponentiële, goniometrische en cyclometrische functies. Je leert ook werken met complexe getallen. Daarna krijg je een inleiding in de analyse: continuïteit, limieten, afgeleiden en integralen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101088
Code:
05101088
Vakcoördinator:
Jan Janssen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend