Economie (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om economie te onderwijzen aan leerlingen van de 2de graad secundair onderwijs en het beroepsonderwijs. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma, In het derde jaar ligt de klemtoon op achtergronden bij de leerinhouden van de 2de graad ASO. Op vakdidactisch vlak werk je oa rond economie in het BSO-onderwijs.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C08 Partner van externen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106155
Code:
11106155
Vakcoördinator:
Dirk De Bruyn
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend