CNC (2006-2007)

We maken je vertrouwd met de beginselen van CNC (Computer Numerical Control). Eerst bestudeer je de machineonderdelen van computergestuurde machines. Hierna bestudeer je de G- en M-codes (Geometrische en Machine) om CNC-machines te programmeren. Je bestudeert eveneens de technologische aspecten bij de verspaning, bij verschillende verspaningsprocessen (draaien, frezen, boren, ruimen, draadtappen).

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
  • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
  • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101160
Code:
05101160
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend