Automatisering (2006-2007)

Bij automatisering van industriële handelingen worden werkstukken bewerkt en gemanipuleerd, waarbij je gebruik maakt van perslucht. Na een studie van de pneumatica en de hydraulica ga je over naar de besturingstechnieken voor volgordeschakelingen. Hierbij bekijk je de mogelijkheden van zowel pneumatische als elektronische (PLC) sturingen. Tijdens het practicum maak je kennis met de pneumatische basiscomponenten (cilinders, ventielen). Op didactische panelen test je deze componenten uit en integreer je ze in een volledige volgordeschakeling. Je mag er ook proeven van meer geavanceerde programmatietechnieken bij PLC’s en bussystemen zoals ASI en Interbus.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
  • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
  • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
  • C06 Een diagnose kunnen stellen.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Fysica

B. Competenties

OO:
03100119
Code:
03100119
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend