Milieu & techniek (2006-2007)

Meer en meer worden bedrijven zich bewust van de impact van de productieprocessen op de omgeving of het milieu (water, lucht, bodem). Vooral de afvalwaterproblematiek is hier zeker belangrijk. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op waterverontreiniging en watersanering. Je leert welke stoffen aanwezig zijn in het huishoudelijk en industrieel afvalwater en hoe deze verontreinigende stoffen kunnen geanalyseerd worden (o.a. DO, BOD, COD, N-bepaling,...). Ook de juridische aspecten en de beleidsaspecten van de afvalwaterzuivering in Vlaanderen worden bekeken. Vervolgens bestudeer je grondig de mechanische, de biologische en de fysicochemische technieken om huishoudelijk en industrieel afvalwater te saneren.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Chemie

B. Competenties

OO:
03100059
Code:
03100059
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend