Stage (2006-2007)

In elk jaar van de opleiding loop je stage. Met deze stage-ervaringen verwerf je de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen in de lagere school. In het tweede jaar ligt de klemtoon op het verder bekwamen in klasmanagement en het begeleiden van kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beschikt over de basisvaardigheden zoals ze zijn aangegeven in de leerlijnen van het stageinformatieboek

OO:
11106086
Code:
11106086
Vakcoördinator:
Nicole Koevoets
Semester:
1+2
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend