Landbouwmechanisatie (2006-2007)

In de cursus landbouwmachines wordt de ganse landbouwmechanisatie van grondbewerking tot oogst onder de loep genomen. Eerder dan naar een loutere beschrijving van commerciƫle machines, gaat de aandacht naar de processen die zich afspelen in die machines en bij het contact tussen bodem/plant en machinedeel. De fysische achtergronden van processen als snijden, klieven, transporteren, verkruimelen, breken, persen, scheiden, reinigen zijn toepasselijk op vele machines en een goed begrip kan leiden tot verbeteren van de traditionele machines. De hulp van moderne elektronische detectie- en sturingstechnieken is daar niet vreemd aan.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Sterkteleer

B. Competenties

OO:
03100235
Code:
03100235
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend