Ecologie (2006-2007)

Ecologie bestudeert de interactie tussen de organismen en hun omgeving. Die interactie bepaalt zowel de verspreiding van de soorten als hun dichtheid. Ecologie kan ons helpen om de rijkdommen van de aarde te vrijwaren en in stand te houden. Rijkdommen, die nu meer dan ooit bedreigd worden door menselijk ingrijpen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100189
Code:
03100189
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend