Informaticatoepassingen (2006-2007)

Wij leren je stap voor stap kennismaken met de basispakketten van Windows XP, Microsoft Office 2003, Internet en E-mail. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd welke mogelijkheden de programma's bieden en wanneer deze kunnen gebruikt worden. Na elk onderdeel worden oefeningen gemaakt. In de extra-opgaven wordt dieper op de verschillende onderdelen ingegaan.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107210
Code:
08107210
Vakcoördinator:
Tom Melis
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend