Directe belastingen - personenbelastingen (2006-2007)

De studenten kunnen een aangifte invullen en kunnen gedetailleerd de personenbelasting berekenen en zien de logica van die berekeningsregels in. Als gevolg daarvan kunnen zij het 'kostenplaatje' berekenen/inschatten van een bepaalde juridische constructie. In een tweede deel wordt uiterst gedetailleerd ingegaan op de bepaling van de belastbare netto-inkomsten van de zelfstandige ondernemer in de personenbelasting. De studenten leren ook optimalisatietechnieken. Er wordt tevens ingegaan op de onroerende inkomsten, de roerende inkomsten en sommige diverse inkomsten (eerder summier).

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Recht

B. Competenties

OO:
08107128
Code:
08107128
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend