Beeldende vaardigheden (2006-2007)

Situering in het opleidingsprogramma ------------------------------------ We verwachten dat je taken en opdrachten op een heel persoonlijke wijze aanpakt. Vooral de beeldende zeggingskracht is van belang, meer dan de techniek. Je zoekt naar geschikte informatie en materialen om een concept uit te denken. Je durft vernieuwende elementen aanwenden. Je bent kritisch voor jezelf en je durft bijsturen. Uit informatiebronnen kan je idee├źn genereren en deze op een originele manier gestalte geven, zowel in werkstukken op eigen niveau als in ontwikkelingsaanbod voor kleuters

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: kleuteronderwijs (PBA) / / Beeldende vaardigheden

B. Competenties

OO:
11106074
Code:
11106074
Vakcoördinator:
Ellen Decock
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend