Stralingsprotectie en dosimetrie (2006-2007)

De cursus is een implementatie van artikel 53.2 van de wet van 20 juli 2001 waaraan personeelsleden die in een ziekenhuis of op een dienst tewerk gesteld zijn en die met ioniserende stralen werken, onderworpen zijn. Het doel van de opleiding is dat de doelgroep bewust omgaat met ioniserende stralen en hiervoor de nodige beschermingsmaatregelen zal nemen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C13 Preventief zorgverlenen.
  • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108409
Code:
07108409
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend