Project informatica (DA) (2006-2007)

De informatica is een belangrijk gebruiksmiddel geworden in de bedrijfswereld. In deze cursus leer je vlot omspringen met hedendaagse toepassingsprogramma’s. Je leert op een efficiënte manier werken met een spreadsheet in Excel en je leert een database gebruiken in Access.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109245
Code:
03109245
Vakcoördinator:
Guy Van Daele
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend