Projecten biotechniek (2006-2007)

Aan de hand van projectwerk op de school maken de studenten kennis met specifieke biotechnieken. Vakoverschrijdende opdrachten worden door de studenten uitgewerkt. Volgende projecten moeten, gespreid over het 2de en 3de jaar worden uitgevoerd: In-vitro-teelt, biologische gewasbescherming, bewaartechnieken verse producten, bodemkunde, zuivelverwerking, klimatisatie, waterzuivering met rietvelden, analyse microbiologische waterkwaliteit, DNA-recombinant techniek, dierlijke inseminatietechnieken, natuurprojecten, ruimtelijke ordening,…

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109211
Code:
03109211
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend