Toegepaste mechanica en thermodynamica - aanvullingen (2006-2007)

In het deel toegepaste thermodynamica focus je op warmtewisselaars en koeltechniek. Uitgaande van de studie van de verschillende elementen bekijk je de functionele werking van een compressiekoelmachine. Hierbij besteed je vooral aandacht aan regeltechnische aspecten en ontwerpberekeningen van een koelinstallatie. In het deel toegepaste mechanica verwerk je een aantal aanvullingen op het algemeen gedeelte. Zo bestudeer je het gedrag van een regelklep in een hydraulische installatie. Je leert de werking kennen van een aantal volumetrische pompen (zuigerpompen, pompen voor viskeuze vloeistoffen) . De toestellen voor transport van gassen (compressoren: zuiger- en turbocompressoren, vacu├╝mpompen) leer je ook kennen. Met enkele systemen van onderhoudtechnieken zoals balanceren en uitlijnen van machines evenals de mogelijkheden van geluidsmetingen vervolledig je je mechanische kennis.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100091
Code:
03100091
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend