Fysica (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om fysica te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs en het beroepsonderwijs. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het derde jaar verruim je vooral je achtergrondkennis van de fysica.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106161
Code:
11106161
Vakcoördinator:
Rudi Van Den Bempt
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend