Recht (2006-2007)

De opleiding Bedrijfsmanagement leidt naar een job waarin de bachelors met het Recht te maken krijgen. Daarom moeten deze studenten minimaal een kennis hebben van het algemene Burgerlijk recht en het Handelsrecht, waarop zij in de specifieke juridische vakken van de verschillende afstudeerrichtingen verder kunnen bouwen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107207
Code:
08107207
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend