Verlichting (2006-2007)

In de lessen leer je eerst de grootheden die bij de studie van het licht belangrijk zijn. Dan bekijk je welke lampen en armaturen momenteel gebruikt worden voor de verlichting van lokalen. Aan de hand van oefeningen leer je hoe je een lokaal moet verlichten, rekening houdend met de bestemming van het lokaal. Geleidelijk aan oefen je meer met software zodat je sneller tot een verlichtingsoplossing komt. Uiteindelijk kun je een project dat meerdere lokalen omvat, op computer uitwerken, de verlichtingsresultaten ervan interpreteren, het resultaat driedimensionaal voorstellen en een rapport genereren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101280
Code:
05101280
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend