Financiële analyse en consolidatie (2006-2007)

Terwijl in de cursus van het tweede jaar vooral enkelvoudige jaarrekeningen worden geanalyseerd, zal je in deze cursus kennis maken met de consolidatietechniek. Het is de bedoeling dat je de enkelvoudige jaarrekeningen van vennootschappen die tot dezelfde economische entiteit behoren, kan samenvoegen tot een geconsolideerde jaarrekening van de groep. Hiertoe ga je de relevante rechtsregels leren interpreteren en de consolidatietechniek onder de knie krijgen. De techniek van de consolidatie is een typische boekhoudkundige techniek, gebaseerd op de regels van debet en credit. Je zal dan in staat zijn om in de praktijk deel te nemen aan het consolidatieproces. Mede met de kennis inzake financiële analyse uit het tweede jaar zal je ook in staat zijn om een geconsolideerde jaarrekening te analyseren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104115
Code:
02104115
Vakcoördinator:
Christine Lieckens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd