Productie en distributie van elektriciteit (2006-2007)

Ten eerste zie je wat elektrische energie is en hoe deze wordt opgewekt in centrales. Je bekijkt de opbouw van de verschillende types van centrales:gas-,diesel,kerncentrales,hydraulische centrales e.a. Ook de bijhorende milieuproblemen krijgen voldoende aandacht. Verder komen het transport van de elektrische energie en de daarvoor gebruikte materialen aan bod. Zo bestudeer je de koppeling van centrales, hoogspanningslijnen, HS-schakelaars en isolatoren. Je ziet koper-en aluminiumgeleiders, hun toelaatbare stroomsterkte, samen met de isolatiesoorten pvc en prc,bewapening en koeling. Ook behandel je de verdeling van de elektrische energie naar de verbruikers. Hierin zie je de hoogspannings-en laagspanningscabines en verdeelborden, de berekening van kortsluitstromen en verliezen. Daarbij houd je rekening met de nodige beschermings-en veiligheidsaspecten,zoals bescherming tegen overspanning en overstroom,gevolgen van blikseminslag,stootgolven op het elektriciteitsnet,de betekenis van IP-bescherming en BA4-en BA5-bevoegdheid.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektrotechnische systemen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Elektriciteit 2

B. Competenties

OO:
05101052
Code:
05101052
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend