Procesmetingen en SPC (2006-2007)

Melk wordt gepasteuriseerd op 72° ± 1 °C, de ideale friet wordt gebakken op 180 °C ± 5 °C, een goede pint bier wordt getapt met een druk van 500 mbar. Fysische parameters meten in industriële processen en productietechnieken is wat we doen in het vak procesmetingen. Samen met PLC en regeltechniek is dit vak een deel van de industriële automatisering. We lichten temperatuur-, druk-, niveau- en verplaatsingsopnemers toe. We schetsen een opstelling met parameters die we wensen te meten, we zoeken een geschikte meetmethode, gaan in op de fysische achtergrond van de meting en bekijken dan de praktische realisatie van het meetsysteem, veelal gestaafd met een praktijkvoorbeeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101195
Code:
05101195
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend