Vennootschapsboekhouden (2006-2007)

In een eerste gedeelte van de cursus wordt het specifieke vennootschapsboekhouden bestudeerd. Zeer gedetailleerd moeten de studenten oprichtingen, kapitaalwijzigingen, winstbestemmingen en vereffeningen van vennootschappen kunnen boeken. In een tweede gedeelte wordt de jaarrekening grondig besproken. Daarbij komen alle aspecten van de jaarrekening aan bod: actief, passief, resultatenrekening en toelichting, de sociale balans. Het boekhoudpakket ProAcc wordt grondig aangeleerd. Van het boekhoudpakket ExpertM wordt een inleiding gegeven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Vennootschapsboekhouden

B. Competenties

OO:
08107113
Code:
08107113
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend