Accounting (2006-2007)

Het is de bedoeling de studenten te laten kennismaken met de techniek van het boekhouden. Er wordt geen voorkennis vereist. De cursus begint met de bespreking van een balans en een resultatenrekening, De commerciĆ«le verrichtingen worden in deel 1 besproken, Vervolgens worden zowel de actief- alsook de passiefzijde van de balans in detail besproken. In het laatste deel komen de regularisatieposten aan bod. De theorie is rijkelijk geĆÆllusteerd met voorbeelden en toepassingen. In de loop van het academiejaar worden de studenten wegwijs gemaakt in het gebruik van het boekhoudpakket ProAcc.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107203
Code:
08107203
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend