Frans (2006-2007)

Het tweede jaar is een scharnierjaar tussen de heropbouw van de essentiële basiskennis (eerste jaar) en de intensieve confrontatie met de beroepsrealiteit tijdens de stage in het derde jaar. Naast de uitbreiding van de basiskennis wordt vooral getraind met het oog op het verwerven van de professionele taalkennis die nodig is om in een reële beroepssituatie als beginnende werkkracht naar behoren te kunnen functioneren. Ten slotte moet de student de technieken leren beheersen die hem in staat stellen autonoom, dus zonder permanente begeleiding, zijn Franse taalkennis voortdurend te verbeteren en uit te breiden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Frans

B. Competenties

OO:
08107007
Code:
08107007
Vakcoördinator:
Etienne Matthys
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend