Elektronica (2006-2007)

Verschillende ontdekkingen op elektronisch gebied liggen aan de basis van heel wat toepassingen die ons leven een hoge kwaliteit en comfort geven. Duizenden nieuwe producten werden mogelijk, gaande van medische instrumenten, GSM's en cd-spelers tot microcomputers. In de analoge elektronica leer je de belangrijkste halfgeleidercomponenten kennen (dioden, bipolaire transistors, veldeffect transistors, schakelcomponenten, operationele versterkers). Je onderzoekt ook eenvoudige schakelingen waarbij deze componenten gebruikt worden. Je maakt kennis met de belangrijkste bouwstenen van digitale technieken en onderzoekt digitale schakelingen uit de praktijk, zowel combinatorische als sequentiële systemen. In het labo wordt de basis bekeken van PLC-technieken. Hierbij leer je hoe digitale technieken worden toegepast in een industrieel besturingssysteem.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

OO:
03100180
Code:
03100180
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend