Module Zorgverbreding en evaluatie (2006-2007)

De module bestaat uit 2 delen, namelijk 'Evaluatie' en 'Zorg'. Vooraleer de leerkracht kan overgaan tot zorgverbreding, is het nodig dat hij een diagnose stelt van het leerproces. In de deelmodule 'Evaluatie' hebben we aandacht voor het opstellen en verbeteren van toetsen, verkennen we de evaluatiemogelijkheden binnen verschillende domeinen van de lagere school en bekijken we leerlingvolgsystemen. In de deelmodule 'Zorgverbreding' nemen we het aspect 'zorg' onder de loep. Zorgverbreding houdt in dat men voor elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen tracht te creƫren en dat men in het bijzonder meer aandacht tracht te geven aan kinderen die extra zorg behoeven. Om aan de vraag van zorgverbreding te beantwoorden, moet de leerkracht in staat zijn te differentiƫren. De verschillende vormen van differentiatie, de beschikbare materialen en de organisatie komen dan ook aan bod binnen deze module. Extra zorg moet gaan naar kinderen met leer- en gedragsproblemen. De meest voorkomende problemen en de mogelijke opvang in het gewoon en het buitengewoon onderwijs hebben hun plaats in deze module. De deelmodules zijn delen van de gehele module. De module wordt in zijn totaliteit aangeboden. Je kunt dus geen deelmodule apart volgen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106142
Code:
11106142
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend