Indirecte belastingen (2006-2007)

Douane en accijnzen Bedrijven die internationale handel drijven, worden onvermijdelijk geconfronteerd met douaneformaliteiten. In deze cursus verwerf je de basiskennis inzake douane om goederen in en uit te voeren. Je leert het douanetarief gebruiken, de douanewaarde berekenen, de oorsprong van goederen bepalen, goederen voor de juiste douaneregeling aangeven. Ook leer de je de basisbeginselen van de accijnswetgeving. Registratie en successierechten In deze cursus ontdek je wanneer je iets erft. Er wordt ook duidelijk gemaakt welk deel van jouw erfenis naar de fiscus gaat. Ook bij de aankoop van een huis betaal je een som aan de overheid. Hoe groot is dit stuk en kan je daar echt niet onderuit? Op andere transacties betaal je soms ook registratierechten. Je komt te weten op welke. Je zal tevens inzien dat die registratie heel nuttig kan zijn.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104311
Code:
02104311
Vakcoördinator:
Kathleen De Troeyer
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend