Bio-organische chemie (2006-2007)

In de cursus bio-organische chemie leer je eerst via begeleide zelfstudie de voornaamste klassen van organische verbindingen en hun naamgeving kennen. Daarna bestudeer je een aantal basisprincipes: moleculaire structuur, intermoleculaire interacties, stereochemie, zuren en basen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan voorbeelden uit bio- en voedingswetenschappen. Daarna leer je, eveneens in functie van die vakgebieden, de voornaamste chemische eigenschappen van organische verbindingen. In een afzonderlijk hoofdstuk leer je enkele basisprincipes i.v.m. het gebruik van kunststoffen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002107
Code:
06002107
Vakcoördinator:
Steven Vreysen
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend