Informatica uitdieping (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je een diepgaande vakkennis en vaardigheden en verbeter je attitudes. Zo verruim je je achtergrondkennis. Het opleidingsonderdeel staat in het tweede en derde jaar van de opleiding op het programma. De klemtoon ligt op het professioneel implementeren van script-talen binnen het domein webdevelopment. Ook constante vernieuwingen binnen de ICT-wereld worden op de voet gevolgd. Speciaal daarvoor wordt een zelfontworpen database verder ontwikkeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106168
Code:
11106168
Vakcoördinator:
Jean-Pierre Pluymers
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend