Farmacologie en toxicologie (2006-2007)

In het vak Farmacologie en toxicologie krijg je eerst algemene informatie over wat ons lichaam met een geneesmiddel doet (farmacokinetiek) en wat een geneesmiddel met ons lichaam doet (farmacodynamiek), Ook aspecten van de toxicologie (giftigheid) komen aan bod . Vervolgens gaan we specifiek in op de chemische structuur en biologische functie van farmaca en hun relatie tot lichaamseigen biomoleculen. Het centraal en perifeer zenuwstelsel krijgt hier speciale aandacht. Tenslotte bestuderen we functietesten bij de diagnose van aandoeningen van hart en bloedvaten en respiratoir systeem (elektrocardiogram en longfunctietesten).

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

Biomedische laboratoriumtechnologie (PBA) / / Fysica (deel 2)

B. Competenties

OO:
06002174
Code:
06002174
Vakcoördinator:
Lisbeth Stilman
Semester:
2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend