Groenteteelt (2006-2007)

In deze cursus zal je meer te weten komen over enkele belangrijke hoofdteelten. Er wordt ook praktijkgericht gewerkt op ons schoolbedrijf, waar jullie zelf mogen oogsten. Om na te gaan hoe het in de echte wereld er aan toe gaat, zijn er ook uitstappen naar bedrijven en vakbeurzen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109337
Code:
03109337
Vakcoördinator:
Kristof Van Campfort
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend