Onderwijsbevoegdheid Godsdienst (2006-2007)

De cursus godsdienst wil je voorbereiden om mee te werken aan de ethisch-religieuze vorming van de leerlingen van het secundair onderwijs. Deze beoogt het zichzelf en omringende culturen te begrijpen, te leren antwoorden op fundamentele vragen, kritisch te leren staan tegenover de "waarden" die worden aangereikt via via en het eigen geloof te verdiepen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105408
Code:
10105408
Vakcoördinator:
Ludo Stroobants
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend