Strategisch management (2006-2007)

In Strategisch management worden verschillende disciplines geïntegreerd tot een globale bedrijfsstrategie. Hierbij wordt in de eerste plaats voldoende aandacht besteed aan een grondige analyse van de onderneming, zowel kwalitatief als kwantitatief. Op basis van deze analyse wordt een totaalplanning voor de toekomst opgesteld, gaande van doelstellingen tot actieplannen. De implicaties van genomen beslissingen worden vertaald in een financieel plan voor de volgende jaren. Het geheel van analyse tot financieel plan zal het business plan voor de toekomst van de onderneming.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104081
Code:
02104081
Vakcoördinator:
Tony Bastijns
Semester:
1
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend