Uitdieping Nederlands (2006-2007)

De uitdieping Nederlands besteedt vooral aandacht aan de Nederlandse literatuur en cultuur (onder meer de leerinhouden literatuur van de tweede graad van het secundair onderwijs).

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105471
Code:
10105471
Vakcoördinator:
Jan Uyttendaele
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend