Mechanica (2006-2007)

Je start met een eerste kennismaking met vectorrekenen,wat je in staat stelt bewerkingen met vectoren uit te voeren, dat je ook in andere vakken verder leert beheersen. In het eerste deel, statica, formuleer je de voorwaarden waarbij een stoffelijk punt in rust is. Dit moet je grafisch en analytisch kunnen uitwerken aan de hand van concrete gevallen. In de kinematica beschrijf en bereken je de componenten van de beweging van een stoffelijk punt. Tevens moet je in staat zijn iedere beweging te analyseren, als een combinatie van translatie en rotatie. In de laatste fase, in de dynamica, bereken je het wederkerige verband tussen de beweging van een stoffelijk stelsel en de krachten inwerkend op dit stelsel.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101083
Code:
05101083
Vakcoördinator:
Tonny Binnemans
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend