Informatica (2006-2007)

Onze maatschappij kent wervelende tijden voor wat betreft het aanbod aan informatie. Op een gestructureerde manier willen we je wegwijs maken in de informatie-jungle. Met andere woorden, we geven je een stratenplan (of een GPS,) zoek jij de weg? Bij wijze van spreken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101168
Code:
05101168
Vakcoördinator:
Jos Bogaerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend