Onderwijsbevoegdheid Nederlands (2006-2007)

Het onderwijsvak Nederlands streeft bij de studenten een zo groot mogelijke taalbeheersing na, een grondig taalinzicht en een brede culturele en literaire vorming. Met het oog op het beroep van leerkracht Nederlands hechten we veel belang aan de praktische aspecten van de initiƫle opleiding. Vakbekwaamheid veronderstelt immers niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook het vermogen om leerprocessen te begeleiden, waarin die kennis en vaardigheden aan jongeren worden doorgegeven.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105441
Code:
10105441
Vakcoördinator:
Jan Uyttendaele
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend