Toegepaste fysica (2006-2007)

In het vak toegepaste fysica ga je heel toepassingsgericht werken. In een inleidend gedeelte zal je wegwijs gemaakt worden in de belangrijkste wetten en theorieën uit de natuurwetenschappen die nodig zijn om de technologie en de technologische processen toegepast in de voedingsindustrie, de voedselbereiding, de diëtistenpraktijk,,,,, beter te begrijpen. Daarna ga je zelf aan de slag in kleine groepjes om een paar onderwerpen verder uit te diepen en beter te doorgronden. Deze onderwerpen kunnen handelen over vetbepaling, conserveringstechnieken, apparatuur gebruikt tijdens bereidingen, eigenschappen van vloeistofmengsels…

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
  • C05 De voedings- en dieetkundige analyseert voedingsmiddelen om de hygiëne en samenstelling te evalueren.
  • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002176
Code:
06002176
Vakcoördinator:
Katrien De Meester
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend