Vormgevingstechnieken (2006-2007)

In de cursus maak je kennis met een aantal productietechnieken zoals vonkeroderen, hogesnelheidsverspanen en slijpen. Je bestudeert het proces, de toepasbaarheid en de economische haalbaarheid. Daarnaast steek je wat op van vormgevingstechnieken zoals poedermetallurgie, giettechnieken en smeden. Met deze technieken is het mogelijk om producten met ingewikkelde vormen, in een cyclus aan te maken. Je onderzoekt de technieken van scheiden, knippen, plooien en omvormen in verschillende varianten en leert zodoende de mogelijkheden om plaatmateriaal te verwerken kennen.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
  • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Uitvoerings- en meettechnieken

B. Competenties

OO:
03100135
Code:
03100135
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend