Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben (A) (2006-2007)

In de module 'Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben' gaan we in op de psychosociale ontwikkeling van kinderen. De module bestaat uit 2 opleidingsonderdelen. Binnen het eerste opleidingsonderdeel gaan we in op de nodige achtergrondinformatie: we kijken wie de kleuter is. Vandar de naam: wie ik ben: achtergrond.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106002
Code:
11106002
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend