Keuzevak Spaans (2006-2007)

Met deze cursus wordt een basiskennis Spaans aangeboden waarmee je je in dagdagelijkse situaties uit de slag kan trekken. Je leert hoe je een gesprek kan voeren over je identiteit (naam, adres, telefoonnummer), je dagelijkse bezigheden, je voorkeuren, enzovoort. Vooral de mondelinge taalvaardigheid staat dus centraal. De basiskennis voor een gewoon gesprek vormt het centrale gegeven van de cursus, met volgende taalhandelingen: - iemand begroeten; - jezelf of iemand anders voorstellen; - vragen naar afkomst; - iemand beschrijven; - het uur vragen en zeggen; - je dagindeling toelichten; - je voorkeuren aangeven; - bedanken; - afscheid nemen. Daarvoor worden elementaire topics uit de grammatica behandeld, bijvoorbeeld de vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, meervoud en vrouwelijke vorm van adjectief en substantief, telwoorden, voorzetsels. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de juiste uitspraak en spelling.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107303
Code:
08107303
Vakcoördinator:
Peter Matthys
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Spaans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend