Management (2006-2007)

De kans bestaat dat je als Management Assistant terechtkomt in een commerciële afdeling. Daarom is het nuttig op de hoogte te zijn wat een marketing-en PR-beleid inhoudt.Hoewel je niet actief meewerkt aan commerciële strategiëen, is het belangrijk weet te hebben van wat er bedrijfsintern gebeurt, vooraleer producten en diensten op de markt worden gebracht. Je gaat ook beseffen dat bedrijfsidentiteit en imago belangrijk zijn en dat public relations op allerlei manieren kunnen behartigd worden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104309
Code:
02104309
Vakcoördinator:
Katrien De Smedt
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend