Regeltechniek (2006-2007)

Eerst maak je kennis met een aantal basisbegrippen en -principes, zoals terugkoppeling. In het begin besteed je vooral aandacht aan de blokschematische benadering van processen en systemen. Basiselementen van een regelkring bestudeer je via de stap-, stijg- en frequentieresponsie. Alle soorten regelaars komen aan bod: van de klassieke on/off- en PID-regelaars tot de modernste adaptieve, model- of fuzzyregelaars. Telkens tonen we de verschillende technologische implementaties. We weiden ook uit over de technologie van corrigerende organen en regelkleppen. Als je alle elementen van een moderne automatische regelkring beheerst, onderzoek je verschillende regelprincipes met praktische voorbeelden: cascaderegeling, verhoudingsregeling, digitale.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Elektriciteit lab

B. Competenties

OO:
05101019
Code:
05101019
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend