Aandrijftechnieken (2006-2007)

Als ingenieur dien je een brede basiskennis over elektrotechniek te hebben. Naast de theorie vind je in het labo de praktische benadering: hier werk je zelf met wisselstroominstallaties, machines en niet te vergeten met allerlei meetapparatuur. De bedoeling is dat je op basis van je kennis en kunde je zelfvertrouwen vergroot om met elektrische installaties en machines om te gaan. De opbouw in het labo is zo, dat je de verschillende onderdelen zelf met mekaar verbindt en hierop metingen doet.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100029
Code:
03100029
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend