Duits (2006-2007)

Voortbouwend op de algemene basiskennis uit het eerste jaar, wordt er in het tweede jaar gewerkt aan de uitbreiding en verdieping van de woordenschat, het idioom en de grammatica. De actieve woordenschat wordt uitgebreid tot ongeveer 2000 woorden en wordt gekozen in functie van beroepsgerichte thema's en situaties. Naast taalverwerving komt de klemtoon in het tweede jaar meer op de communicatie te liggen. Door veelvuldige spreekoefeningen leren de studenten hun taalkennis in de praktijk om te zetten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Duits

B. Competenties

OO:
08107011
Code:
08107011
Vakcoördinator:
Georges Vanpoucke
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
inleidend