De zorgvrager in het ziekenhuis, deel 2 (2006-2007)

Wat is heelkunde? De structuur van de intacte huid De wondgenezing WCS- classificatiemodel Factoren die de wondheling beïnvloeden Wondzorg ( praktijk) hechtingen droog antiseptische verbanden vochtig antiseptische verbanden drainverbanden wiekverbanden wondinstillatie wondspoelingen opnemen van stalen wondvocht voor onderzoek. Na het verwerven van theoretische kennis leer je ook interventies uitvoeren zoals zorgen aan het spijsverteringsstelsel, transfusies en zorgen bij puncties. Dieetleer Tijdens deze cursus maak je kennis met de meest voorkomende diëten in relatie tot de preventie en behandeling van allerlei aandoeningen . Je zal de belangrijkste dieetprincipes ontdekken en deze zal je meteen leren toepassen in casussen. Je gaat op zoek naar productinformatie en leert deze kritisch te beoordelen.In dit onderdeel krijg je tevens een inleiding tot de meest frequente pathologieën van maagdarmziekten, longziekten en hartziekten. Je wordt wegwijs gemaakt met de oorzaak, symptomen, diagnose en behandeling van de verschillende ziektenbeelden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Basisverpleegkunde

B. Competenties

OO:
09108708
Code:
09108708
Vakcoördinator:
Katia Leys
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend