Frans (2006-2007)

Frans blijft een belangrijke plaats innemen in het bedrijfsleven in België: contacten met het Franstalige landsgedeelte, Frankrijk en andere Franssprekende gebieden zijn onontbeerlijk voor heel wat bedrijven. De toenemende internationalisering is hier zeker niet vreemd aan. Je leert vlot schriftelijk en mondeling communiceren. Je gebruikt hierbij cursus, handboeken, zakelijke teksten, computer en video. Je herhaalt de basisgrammatica in functie van de behoeften voor bedrijfscommunicatie en leert de nodige competenties om in alledaagse en zakelijke situaties in het Frans te kunnen communiceren. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104211
Code:
02104211
Vakcoördinator:
Carina Schouten
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend