Innovatie van de verpleegkunde (2006-2007)

In dit opleidingsondrdeel worden de studenten vertrouwd gemaakt met de principes van kwaliteitszorg en evidence based werken. Belangrijk hierbij is het besef dat kennis en inzichten snel kunnen veranderen en dat up to date willen blijven een uitermate noodzakelijke opdracht is bij een professioneel werkende verpleegkundige.Hierbij zal uiteraard een systeem voor kwaliteitsbewaking een belangrijk onderdeel zijn.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C18 Medestudenten coachen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109390
Code:
03109390
Vakcoördinator:
Rob Jordens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend