Duits (2006-2007)

Leren door te doen. Getrouw dit motto zijn de lessen oefensessies, waarin je, gecoacht door je docent, op een inductieve en interactieve manier een goede gebruikskennis van de meest verspreide moedertaal van Europa verwerft d.m.v. talloze beroepsgerichte praktijksituaties. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104232
Code:
02104232
Vakcoördinator:
Jan Essers
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend