Psychosociale wetenschappen (2006-2007)

In gezondheidspsychologie staan volgende thema's centraal: begeleiden van specifieke patiëntengroepen (kankerpatiënten, hartpatiënten,...), omgaan met verdriet en verlies.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
  • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
  • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109450
Code:
03109450
Vakcoördinator:
Inge Paesschierssens
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend